Kthe Pas

Sisteme Qëndrore

Standard Type


Central Systems
Për hapsirat me kërkesë të lartë ftohjeje Standard Central Systems janë të përshtatshëm për supermarkete dhe ndërmarrje. Kondicioneri mund të dërgohet ndaras. Kompresorët gjysëm të mbyllur përdorin 3 deri 4 kompresor, ndërsa Scroll kompresorët përdorin 4 deri 12 kompresor që ofrojnë hapsirë të gjërë zgjedhjesh për sa i përket kapacitetit të ftohjes.

Më Shumë
Minipack Central Systems janë të përshtatshëm për hapsira me zona shumëfishe të aplikimit. Përdoren kompresorët scroll dhe hermetic. Si pasojë e masës së vogël dhe dizajnit kompakt kanë përparësinë e instalitim të lehtë. Mundësitë e ventilatiorit pa zë janë në dispozicion varësisht nga kërkesat.

Më Shumë

Minipack Central System


Astra Flat

Midipack Central Systems


Central SystemsMidipack Center Systems është i përkryer për aplikim në supermarkete. Modelet e kompresorëve scroll si kompresorë standarë të brendshëm dhe energjia e ventilatorit janë në nivel të lartë. Zërimi është i minimizuar në pajtim me opsionet e ventilatorit pa zë.

Më Shumë
Për nevoja të ftohjes së kapaciteti të lartë Maxipack Center System Cooling Units ofron një mundësi të zgjedhjes komplete të produkteve. Si përparësi e përdorjes së kompresorëve scroll dhe gjysëm hermetik në Midipack Central System Unit mundëson zgjedhjen e kapacitetit më të lartë të ftohjes.

Më Shumë

Maxipack Central Systems


Astra Flat