Reth Nesh

FrigoBox është kompani e cila prodhon pajisje ftohëse reklamuese dhe produkte të tjera të ndryshme për supermarkete.

Është themeluar në vitin 1969 si pjesë e grupacionit Frigoteknika, një biznes familjarë, ndërsa si subjekt i pavarur vepron në treg që nga viti 2002 me emrin FRIGO BOX. Tradita dhe përvoja e katër dekadave kanë bërë që FrigoBox të jetë prijës në treg dhe në të gjitha sferat ku vepron. Të gjitha pajisjet e prodhuara nën brendin tonë, mund të gjenden në Maqedoni, Shqipëri, Kosovë, Sllovaki, Zvicër dhe anembanë Europës dhe botës. Përvoja jonë shumëvjeçare dhe tradita në pajisjet ftohëse reklamuese janë garantuesit e punës tonë.

Me ndërmarrjen me lokacion në fshatin Bogovinë, në afërsi të magjistrales Tetovë-Gostivar, me një hapsirë punuese prej 1300 m2 të pajisur me maqinerinë teknologjike më të avancuar dhe me stafin tejet profesional- FrigoBox gjendet në shërbimin tuaj. Në çdo kohë. Në çdo mënyrë.

Misioni ynë parësor është që të jemi gjithmonë në hap me risitë, duke sjellë produkte dhe dizajne të reja, duke pasur parasysh që të plotësohen nevojat e klientëve me çka stafi jonë është gjithmonë në shërbim të tyre. Punojmë intenzivisht që ti plotësojmë nevojat dhe kërkesat e tregut, duke pasur gjithmonë si synim që të jemi prijës në inovacion, kapacitetin prodhues, çmimet dhe profesionalizimin e stafit punues.

FrigoBox është bartës i ISO standareve të TUV Austri, siç janë ISO 9001:2014 dhe ISO 1400.

Disa nga produktet që na bëjnë neve të veçantë

Serve Over CountersAstra

Astra
Ngrirësi mural, prodhim i FrigoBox, që mundëson shpërndarjen e mesazhit tuaj afarist dhe paraqitjen ideale të produkteve tuaja. Albatros frigoriferi është mënyra më e mirë për të prezantuar stilin tuaj, për të përcjellë mesazhin tuaj afarist si dhe për të përmirsuar paraqitjen e pemëve dhe perimeve.

Shiko më shumëFrigoriferi horizontal, me një dizajn elegant dhe skajshmërisht të minimizuar, me një hapsirë të madhe paraqitjeje dhe me hapsirë shtesë për ekspozimin e produkteve qumështore dhe të mishit. I dizajnuar në lloje të ndryshme të gjatësive dhe ngjyrave. Dizajni i qelqit në formë të drejtë dhe të lakuar e bënë më të lehtë për ta integruar në hapsirat tuaja.

Shiko më shumë

Astra Flat

Astra Flat

Astra Flatbox

Albatros Green
Frigorifer elegant, horizontal, me dy porta të stilizuara dhe me qelqin e duhur, me hapsirë të madhe për paraqitje dhe hapsirë shtesë për produktet qumështore dhe të mishit.

Shiko më shumë

Vertical FreezersAntarctic

Antarctic


Frigorifer i shkëlqyer, horizontal, këndor dhe me përmasa minmale, me hapsirë të madhe për paraqitje dhe hapsirë shtesë për produktet qumështore dhe të mishit.

Shiko më shumëFrigoriferi mural me porta, i cili shërben si zgjidhje ideale për mbajtjen e produkteve në temperatura shumë të ulta ose konstante.

Shiko më shumë

Grand

Astra Flat

Plug-In CabinetsAlbatros

Astra

Frigorifer Mural, prodhim i FrigoBox-it, i cili mundëson përhapjen e mesazhit tuaj komercial për expozimin ideal të produkteve tuaja. Frigoriferi Albatros është mënyra më e mirë për të përfaqësuar stilin tuaj, për të ndërlidhur mesazhet e biznesit tuaj, për të ekspozuar dhe përmirësuar produktet tuaja. Në varësi të nevojave tuaja, në dispozicion kemi edhe shumëllojshmërinë e modeleve sipas dimensioneve, formave lineare dhe të lakuara, tiparet teknike dhe estetike, që me siguri do të plotësojnë nevojat e klientëve.

Shiko më shumëFrigorifer murale, prodhimi i FrigoBox, i cili mundëson përhapjen e mesazhit tuaj tregtar për ekspozimin ideal të prodhimeve tuaja. Frigorifer Albatros është mënyra më e mirë për të përfaqësuar stilin tuaj, për të ndërlidhur mesazhet e biznesit, për të ekspozuar dhe përmirësuar frutat dhe perimet tuaja.

Shiko më shumë

Green

Astra Flat

Astra

Albatros GreenFrigorifer horizontal, i shkëlqyer, me një dyzajnimit elegant dhe të minimalizuar në tërësi, me hapësirë të madhe ekspozuese dhe vend shtesë për ruajtjen e produkteve të qumështit dhe të mishit.

Shiko më shumë
Ishulli Sazan Plug In, është një ngrirës i lehtë, fleksibil, profesional dhe shumë konkurrues në treg që shërben si vitrinë promovuese për salçiçet dhe prodhimet qumështore.

Shiko më shumë

Sazan

Astra Flat

Vertical Multidecks

Serve Over Counters

Vertical Freezers

Plug-In Cabinets

Cooling Systems

X


A jeni në kërkim të pajisjeve ftohëse
të përballueshme dhe kualitative?


Kërkoni një ofertë tani