Green Plugin


Kthe Pas

Karakteristikat & Specifikacjonet


Llojet e gjatësisë (cm) 125
187
250
312
375
Types of width (cm) 100
Llojet e lartësisë (cm) 225
205
European Regulation UNI EN ISO 3H


Klasat klimatike ( Klasa 3 +25°C dhe 60% Lagështia Rel. ) 3M2 për salçiçe dhe produktet e qumështit
3M1 për mish
3H për fruta dhe perime
Rafte të lëvizëshme, mbajtëset e çmimeve me material plastik jo toksik
Ndriçimi lartë me tub neoni dhe me parabolë reflektuese

Vizatimi Teknik


Technical Specs
×

Ngjyrat në dispozicjon


7016
Produkte të Ngjashme

Albatros Drinks

Frigorifer mural me porta(dyer)i destinaur per mbajtjen e prodhimeve te qumshtit dhe mishit ne nje temperature te frsket.I pershtatshem edhe per mbajtjen e pijeve.I dizajnuare dhe projektuare per ata qe deshirojne te krjojne nje atmosfere atraktive dhe dalluese ne diqanet e tyre dhe per ata qe deshirojn ti shfaqin prodhimet etyre ne menyre me efikase.

Albatros Green

Ngrirësi mural, prodhim i FrigoBox, që mundëson shpërndarjen e mesazhit tuaj afarist dhe paraqitjen ideale të produkteve tuaja. Albatros frigoriferi është mënyra më e mirë për të prezantuar stilin tuaj, për të përcjellë mesazhin tuaj afarist si dhe për të përmirsuar paraqitjen e pemëve dhe perimeve.

Albatros

Frigoriferi mural, një prodhim i FrigoBox, i cili mundëson shpërndarjen e mesazheve tuaja reklamuese dhe ekspozon në mënyrë ideale produktet e juaja. Albatros frigoriferi është mënyra më e mirë për të prezentuar stilin tuaj, për të përcjellur mesazhin tuaj afarist, për të ekspozuar dhe për të përmirsuar paraqitjen e produkteve tuaja.