Sazan Plugin


Kthe Pas

Karakteristikat & Specifikacjonet


Llojet e gjatësisë (cm) 110
Llojet e gjërësisë (cm) 110
Llojet e lartësisë (cm) 87.6
European Regulation UNI EN ISO 3M2
3M2
3M1


Klasat klimatike ( Klasa 3 +25°C dhe 60% Lagështia Rel. ) 3M2 për salçiçe dhe produktet e qumështit
3M1 për mish
3H për fruta dhe perime
Rafte të lëvizëshme, mbajtëset e çmimeve me material plastik jo toksik
Ndriçimi lartë me tub neoni dhe me parabolë reflektuese

Shkarko PDF

Vizatimi Teknik


Technical Specs
×

Ngjyrat në dispozicjon


3020 7016 6018 9002 5002 9005
Produkte të Ngjashme

Astra Flat

Horizontal, elegant refrigerator, stylish twin-sided and with right glass, with large display space and additional storage space for milk and meat products.

Astra Flatbox

Horizontal, excellent refrigerator, angular and minimally dimensioned refrigerator, with large display space and additional storage space for milk and meat products.

Albatros

Mural fridge, production of FrigoBox, which enables the spread of your commercial message for the ideal exposure of your products. The Astra Refrigerator is the best way to represent your style, to interconnect your business messages, to expose and improve your products.